De metingen onder het bakkerspanel hebben telkens hun eigen onderwerpen, zodat we jaarlijks inzicht hebben in het gehele productgebruik, gebruik communicatiemiddelen voor informatie en inspiratie, ondersteuning die zij wensen van hun fabrikant/leverancier, inkoop grondstoffen/(half)fabricaten en bedrijfsvoering enz. Daarnaast houden wij jaarlijks een shopperonderzoek onder 1.000 consumenten naar de aankoop van brood en banket.

  • 3 Metingen per jaar, thematisch van opbouw
  • Combinatie online en telefonische bevraging 
  • 300 bakkers per meting of winkelverantwoordelijke bij meting commercie
  • Representatief naar werkelijke verhoudingen
  • Brood banket/patisserie/chocolade/ijs 
  • Vlaanderen (65%) en Brussel/Wallonïë (35%) 
  •  40 vragen/onderwerpen per meting 
  • Mogelijkheid meeloop eigen exclusieve vragen