De arbeidsmarkt stelt ons voor een grote uitdaging nu de economie weer op gang is gekomen na de coronacrisis. Het tekort aan personeel is nog meer zichtbaar dan voor de crisis. Sectoren zoals bijvoorbeeld de horeca hebben veel mensen zien vertrekken. Wat vast staat is, dat we zoveel mogelijk moeten participeren, een leven lang leren centraal staat en we allemaal langer gezond inzetbaar moeten blijven. Hiervoor zijn inspanningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid nodig van zowel werkgever als werknemer. De overheid kan hierbij een faciliterende rol vervullen. Hoe kunnen werkgevers huidige werknemers breed inzetbaar houden/maken voor het bedrijf, zodat deze met hun kennis en ervaring behouden kunnen blijven voor het bedrijf? Op welke wijze kan het bedrijf zich profileren als een goede werkgever waar huidige en nieuwe werknemers graag willen werken? Wat vinden huidige en toekomstige werknemers belangrijk in hun werk? Willen zij doorgroeimogelijkheden of vinden zij juist een goed werksfeer belangrijk?

Inzicht in de wensen van werkgevers, werknemers en afstemming op de inhoud van opleidingen kan hier deels een oplossing bieden. Op welke plaatsen binnen organisaties ontstaan functies en waar vindt krimp plaats? Welke eisen stelt u als werkgever aan uw personeel? Moeten opleidingsinstituten nu meer of minder mensen scholen voor bepaalde beroepen? Welke studies moeten worden aangeboden door opleidingsinstituten? Wat zijn de vaardigheden die potentiële toetreders op de arbeidsmarkt moeten beheersen?

De volgende onderzoeken op het gebied van de scholing en arbeidsmarkt kunnen wij onder andere voor u verzorgen:

  • Vacatureonderzoek
  • Scholingsonderzoek
  • Werknemertevredenheid
  • Duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Evaluatie van opleidingen
  • Leerlingtevredenheid
  • Analyse en koppeling openbare databronnen en/of klantdata

Wij helpen u graag om inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie