Ambachtelijke bakkers geven hun mening

Kennis verzamelen en delen kan de ambachtelijke bakkers nu en in de toekomst helpen om hun bedrijven (nog) succesvoller te maken. Vanuit dit oogpunt is begin 2018 Het Belgische Bakkerspanel gestart. Een groot aantal fabrikanten maakt inmiddels gebruik van onze inzichten en ook voor de vakmedia zijn wij een inspiratiebron voor artikelen. Samen met Het Nederlands Kokspanel van GROUP7 en voorstaande fabrikanten is  gekeken naar de mogelijkheden voor de lancering van Het Nederlands Bakkerspanel. Deze zomer hebben wij voor het eerst de bakkers in België en Nederland vragen gesteld over merk- en productgebruik, bedrijfsvoering en gebruik online communicatiekanalen. Het is een uniek initiatief in de Nederlandse markt. Iedereen die actief is in de markt voor brood en banket kan straks over nuttige en complete informatie beschikken om strategie en marktbewerking te bepalen.

 

De consument verandert

Jeroen Claessens, zaakvoerder Alert Marktonderzoek en initiatiefnemer van Het Nederlands Bakkerspanel zegt: “De markt is op zoek naar inspiratie en toekomstperspectief. De fabrikanten en leveranciers die ik spreek willen de bakkers hier graag bij helpen. Verder zijn veranderende consumentenwensen en verwachtingen die jonge bakkers hebben van moderne bedrijfsvoering redenen om die verandering in gang te zetten. Hier is kennis rechtstreeks uit de markt  voor nodig.” 

3 Metingen per jaar, thematisch van opbouw

  • Combinatie online en telefonische bevraging 
  • Belgische en Nederlandse bakkers
  • Representatief naar werkelijke verhoudingen over de regio's
  • Product- en merkgebruik: brood, viennoiserie & hartig, banket/patisserie, chocolade en ijs
  • Bedrijfsvoering: uitdagingen bakkerij, inkoop en online communicatiekanalen voor informatie & inspiratie 
  • Mogelijkheid meeloop eigen exclusieve vragen

Jaarlijks consumentenonderzoek in België en Nederland over aankopen brood, viennoiserie, hartige producten en banket bij bakker en supermarkt.


Privacy is gegarandeerd

Jeroen Claessens licht toe: “Bakkers kunnen via onze online enquêtes hun mening geven over producten en bedrijfsvoering. Deze gegevens worden vertaald naar marktcijfers, welke worden gepresenteerd in interessante themarapportages. De antwoorden worden zonder persoons- en bedrijfsgegevens verwerkt, zodat anonimiteit is gegarandeerd.”

Naast de enquêtes onder ambachtelijke bakkers wordt jaarlijks een enquête gehouden onder consumenten over hun aankoopgedrag over alle kanalen (zowel retail, ambulant als bakker) heen voor brood en banket en wat zij hierbij belangrijk vinden. Het kijken naar de markt van brood en banket vanuit de zijde van de bakker en de consument levert interessante marktinzichten op om uw marketingstrategie op te bepalen.


 

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie