Alert Marktonderzoek hecht een groot belang aan goede en langdurige relaties met onze klanten. We vinden het belangrijk om samen met u het onderzoekstraject op te zetten, zodat achteraf nooit onduidelijkheden bestaan over wat u van ons kunt verwachten. Dit garanderen wij door open en helder met u te communiceren.

Op basis van een persoonlijk gesprek adviseren wij u welke methode het best kan worden gebruikt om het optimale resultaat te behalen binnen het door u gestelde budget. Samen met u bepalen wij voor welke onderdelen in het proces u de expertise van Alert Marktonderzoek nodig heeft en wat u eventueel zelf wilt doen. In een onderzoekstraject onderscheiden wij een viertal onderdelen.

1

Constructie van het onderzoek

In een persoonlijk gesprek worden de verschillende stappen in het onderzoek met u besproken. Samen met u bepalen wij, welke stappen nog moeten worden doorlopen om tot een vragenlijst te komen die beantwoord aan de onderzoeksvraag.

De volgende stappen worden door ons onderscheiden.

 • Formulering van de onderzoeksvraag
 • Doelstelling van het onderzoek bepalen
 • Doelgroep bepalen
 • Keuze van methode van gegevensverzameling
 • Kwalitatief vooronderzoek (gesprekken met de doelgroep)
 • Opstellen van vragenlijst
2

De gegevensverzameling

De gegevensverzameling vindt plaats op basis van door u aangeleverde adressenbestanden of door ons aangeboden adressen, welke een representatieve weergave zijn van de door u beoogde onderzoekspopulatie. De volgende wijzen van dataverzameling worden door Alert Marktonderzoek aangeboden.

 • Online enquêtes via e-mail of website
 • Online enquêtes via een wereldwijd consumentenpanel
 • Telefonische interviews
3

Analyse van de resultaten

De data uit de gegevensverzameling analyseren wij met behulp van SPSS (statistische software). Deze software stelt ons in staat om alle mogelijke analyses uit te voeren die nodig zijn om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag. Tevens is het mogelijk om bij u bekende gegevens van de doelgroep te koppelen aan onze gegevens. Ten slotte kunnen wij door uzelf verzamelde gegevens voor u analyseren en opleveren op een door u gewenste wijze.

4

Oplevering van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek kunnen wij op de volgende wijze aan u opleveren.

 • Gegevensbestand (SPSS of Excel)
 • Tabellenrapportage uitgesplitst naar achtergrondkenmerken en landen bij internationaal onderzoek
 • Tekstrapportage met figuren belangrijkste resultaten voorzien van toelichting, conclusies en aanbevelingen
 • PowerPoint presentatie met figuren belangrijkste resultaten voorzien van toelichting, conclusies en adviezen
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie