Alert Marktonderzoek is klaar voor GDPR

Alert Marktonderzoek is klaar voor GDPR

De nieuwe AVG /GDPR wetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / GDPR van toepassing. Om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving (GDPR) nemen wij de volgende regels in acht:

  • partijen die adressen uitwisselen sluiten een bewerkingsovereenkomst (NDS/geheimhoudingsverklaring);
  • adressen worden met een beveiliging (wachtwoord) uitgewisseld. Dit vindt plaats door het versturen van bestanden in WinZip en dit bestand te voorzien van een wachtwoord. Het wachtwoord wordt vervolgens uitgewisseld via SMS/WhatsApp;
  • toestemming vragen in interviews/enquêtes om persoons-/bedrijfsgegevens op naam door te geven aan de opdrachtgever;
  • mensen hebben altijd recht hebben op inzage in hun persoonsgegevens.

 

Contact Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens bevestigd expliciet, dat marktonderzoeksbureaus ongevraagd respondenten via de e-mail mogen uitnodigen voor marktonderzoek mits er geen sprake is van reclame of promotie van producten en diensten (geen direct-marketing, wel marktonderzoek) en dat alle antwoorden op onderzoek anoniem verwerkt dient te worden. Indien u hier klikt, dan ziet u wat de reclamecode commissie onder reclame verstaat. 

Belangrijk is dat er ook een verwerkingsovereenkomst opgemaakt dient te worden tussen opdrachtgevers en Alert Marktonderzoek. In de verwerkingsovereenkomst staan afspraken om ervoor te zorgen, dat zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens wordt omgegaan o.a. op het gebied van dataverwerking en beveiliging. Voor onze opdrachtgevers hebben wij een op maat gemaakte verwerkingsovereenkomst opgesteld voor marktonderzoek die geheel voldoet aan de nieuwe AVG-wetgeving.

Heb je vragen over de manier waarop je onderzoek doet of wilt gaan doen, en wil je zeker weten dat je voldoet aan de privacywetgeving? 

Voor een afspraak of meer informatie neem contact op met:

Jeroen Claessens

Alert Marktonderzoek

Tel: +31 (0)6-44319320 / +32 (0)484-084322

E-mail: j.claessens@alertmarktonderzoek.nl / j.claessens@alertmarktonderzoek.be

 


Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie