Representatieve panels

Representatieve panels

Wanneer je op zoek bent naar een representatieve steekproef, sluit de kracht van Research Now SSI precies aan bij dit doel. Het Dynamix™ sampling platform optimaliseert het bereik en representativiteit van het sample door de blend van bronnen. Onderstaand wil ik je daarom kort meegeven wat de voordelen van deze sampling methode is. Dynamix is een platform waar kandidaat deelnemers voor actieve studies vanuit verschillende bronnen naar toe worden gestuurd. De bronnen waar Research Now SSI gebruik van maakt zijn divers (zie afbeelding). Ten eerste zijn dat onze eigen onderzoek panels. Daarnaast worden respondenten geworven voor deelname aan onderzoek via duizenden websites, sociale media, affiliate panels (gehost door Research Now SSI) en panel partners. Van iedereen die op het Dynamix platform terechtkomt wordt eerst de bron en de integriteit vastgesteld.

De mix van bronnen en het random toewijzen van respondenten uit verschillende bronnen vergroot met name de kwaliteit en representativiteit van de data. Om dit visueel te maken, is een illustratie (rechtsboven) toegevoegd. Indien we hier enkel zouden kijken naar mening van respondenten uit bron B, dan zouden we hele andere conclusies trekken dan wanneer we gebruik maken van Bron C. Echter, Research Now SSI Dynamix (sample platform) mixed alle bronnen (Bron A t/m H) en zo hebben een afspiegeling van alle bronnen en dus het meest waarheidsgetrouwe antwoord.


 Consistentie

 Wanneer we meerdere metingen moeten uitvoeren is het goed om te weten dat Sample Source Auditors Grand Mean na een meerjarig onderzoek geconcludeerd heeft dat SSI het meest consistente sample heeft van alle onderzochte partijen. De consistentie van SSI’s sample wordt beschreven als ‘exceptioneel’ in de ‘Grand Mean Audit’ uitgevoerd door Sample Source Auditors onder 300+ panels in 35 landen, waaronder Nederland. Wereldwijd worden de panels van SSI met dezelfde procedures en systemen onderhouden om de kwaliteit van ons sample en diensten te waarborgen. Hierdoor kunnen we garanderen dat we geen trendbreuk gaan veroorzaken en kunnen we consistente data blijven leveren.

 

Kwaliteitscontroles

 We begrijpen dat kwaliteit een breed begrip is, daarom heeft Research Now SSI verschillende teams in dienst die verschillende aspecten van kwaliteit monitoren. Eén van de aspecten van kwaliteit is fraudepreventie. Dit betreft slechts een klein gedeelte van onze respondenten, maar we nemen dit zeer serieus! Binnen Research Now SSI hebben we dan ook een geavanceerd kwaliteitssysteem genaamd Research Now SSI Verify™. Dit systeem controleert 60 variabele gegevens van elke respondent die binnenkomt op ons samplingplatform en deelneemt aan een onderzoek. Een aantal manieren van deze kwaliteitscontrole tref je hieronder:

Daarnaast monitoren wij ook de ‘waarde’ van elke respondent. Van elke respondent wordt bijgehouden hoe goed hij of zij deelneemt aan vragenlijsten. Dit heeft betrekking tot het aantal keren dat iemand dropout wordt of uit de data verwijderd moet worden, vanwege bijvoorbeeld straightlining of speeder gedrag. Iedereen kan een slechte dag hebben, dus wij hanteren hier een ‘three strikes and you are out’ systeem, wat betekent dat bij de derde ‘overtreding’ een respondent verwijderd wordt uit het panel. Dit heeft tot gevolg dat we respondenten uit onze panels betrokken respondenten zijn die kwalitatief goede data opleveren.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie